Velkommen

I dagens samfunn må man være litt potet og kunne litt om alt. Mine hovedområder er programmering og design. Men jeg trives også med å fotografere og tegne.